Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrzyskach powstała w 1905 roku.
Choć na terenie gminy istniały już inne ochotnicze straże pożarne tragiczne doświadczenia pożarów na początku XX wieku pokazały, iż siły do walki z ogniem są niewystarczające.


Na terenie obecnej Gminy Brzesko pierwszymi jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej były powołane w 1864 OSP Szczepanów i w 1874 roku OSP Brzesko.


Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrzyskach powstała w 1905 roku, czyli blisko rok po największym pożarze miasta Brzeska.
Spłonęło wówczas 228 domów mieszkalnych i 400 budynków gospodarczych.

 

Wtedy, z myślą o utworzeniu straży w Mokrzyskach zakupiono sikawkę ciągnioną przez dwie pary koni.
W razie pożaru przy jej uruchomieniu pracowało ośmiu druhów na dwie zmiany. W latach 50-tych XX wieku strażacy mieli swą siedzibę w kuźni miejscowego kowala o nazwisku Heród. W 1960 roku jednostka otrzymała motopompę spalinową, która służyła aż do 1985 roku.
W roku 2014 w Mokrzyskach oddano do użytku Izbę Pamięci Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Początek strony