Nowy Zarząd OSP Mokrzyska powołany 05.02.2016:

Nowy Zarząd OSP Mokrzyska powołany 05.02.2016:

straz

-Prezes: Krzysztof Pacura
-Naczelnik: Wojciech Zachara
-Zastępca Naczelnika: Łukasz Skalski
-Sekretarz: Maria Pacura
-Skarbnik: Czesław Gładki
-Gospodarz: Dariusz Łagosz
-Członek do spraw młodzieży: Łukasz Franczak

Nowo powołanemu zarządowi życzymy cierpliwości oraz wielu sukcesów !

Początek strony