Organizacje

  • Samorząd wsi MOKRZYSKA
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrzyskach
  • Klub Sportowy Strażak
  • Biblioteka
  • GOSiR
  • Koło Gospodyń Wiejskich
  • Szkoła Podstawowa
  • Parafia