Stowarzyszenie Społeczno –kulturalne i Koło gospodyń Wiejskich oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach zaprosili Seniorów z okazji ich święta .


Na tą uroczystość przybili zaproszeni goście, Burmistrz Miasta i Gminy Brzesko pan Tomasz Latocha. Radny Rady Powiatu Brzesko pan Stanisław Pacura Przewodnicząca Rady Seniorów pani Maria Kądziołka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach pan Marek Kossoń Dzielnicowy Komendy Powiatowej w Brzesku pan Paweł Rożek. Sołtys wsi Mokrzyska pan Kamil Trąba 
Uczniowie szkolnego Klubu Wolontariatu wręczyli laurki i serduszka Seniorom i zaśpiewali sto lat.

Pani Maria Rudnik i pani Kural przygotowały występ uczniów „ Odblaskowy Wieczór’’ o tematyce bezpiecznie się poruszamy i zachowujemy na drodze .

Prelekcję na temat Bezpieczny Senior wygłosił Pan dzielnicowy . 
Wręczono opaski odblaskowe seniorom by bezpiecznie wrócili do domu. 
Poczęstunek przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia.