Koło gospodyń wiejskich w Mokrzyskach

w trakcie aktualizacji i organizacji

Koło gospodyń wiejskich bierze udział w gminnych jarmarkach, spotkaniach opłatkowych i innych wydarzeniach dedykowanych lokalnej społeczności.