Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

Mokrzyska ul. Wiślana 47, 32-800 Brzesko

Szkoła w Morzyskach otrzymała imię Tadeusza Kościuszki 14 października 1971 roku odbyła się w Mokrzyskach uroczystość nadania miejscowej Szkole Podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki. Inicjatywa wyszła od grona nauczycielskiego i komitetu rodzicielskiego. W bardzo sta­rannie przygotowanej uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz po­wiatowych i wojska, ponieważ zbiegła się ona z obchodami Dnia Wojaka Pol­skiego.

Aktu nadania szkole imienia Tadeusza Kościuszki dokonał kierownik Wydziału Oświaty i Kultury Prezydium PRN, inspektor szkolny Władysław Bodziony. O tradycjach Ludowego Wojska Polskiego w nawiązaniu do patrona szkoły, mówił major Sady. Uroczystość zakończył interesujący występ artystyczny młodzieży szkolnej.

Kierownikiem szkoły w Morzyskach jest od chwili wyzwolenia Tadeusz Wałęga, który w pierwszych latach po wojnie rozbudował mały wówczas budynek do stanu obecnego. Ze szkoły tej wyszło już wiele młodzieży, z której szeregów wiele osób zajmuje poważne stanowiska państwowe, społeczne i gospodarcze w naszym kraju. Kierownik Wałęga zajmował też ważne stanowiska w życiu społecznym: był radnym Gminnej Rady Narodowej i jej przewodniczącym w Szczepanowie. Kierowana przez niego szkoła znana jest z wysokiego poziomu nauczania i wychowania. Kierownik Wałęga był długoletnim prezesem Zarządu Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego i budowniczym Domu Nauczyciela w Brzesku