Filia biblioteczna w Mokrzyskach powstała w 1996 roku

Siedziba biblioteki zajmuje funkcjonalne, przestrzenne, pomieszczenia na piętrze Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach. 
Posiada księgozbiór liczący 10 tysięcy woluminów.

Biblioteka oferuje swoim użytkownikom:

  • Literaturę piękną dla dorosłych
  • Literaturę dla dzieci i młodzieży
  • Lektury szkolne
  • Literaturę popularno-naukową

Oprócz książek biblioteka zaopatruje swoich użytkowników również w czasopisma.

Książnica oferuje swoim użytkownikom 3 stanowiska z bezpłatnym dostępem do Internetu. Dwa zestawy komputerów oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero) zostały pozyskane z Programu Rozwoju Bibliotek.

Biblioteka zapewnia:

  • Bezpłatne wypożyczanie książek i czasopism
  • Pomoc w wyszukiwaniu informacji
  • Bezpłatny dostęp do Internetu (w czytelni) w celu wyszukiwania informacji

Oprócz podstawowych zadań, czyli gromadzenia i udostępniania zbiorów, biblioteka organizuje różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej. Biblioteka współpracuje z Przedszkolem oraz Szkołą Podstawową. Organizuje lekcje biblioteczne, spotkania czytelnicze, na których odbywają się pogadanki o książkach, prowadzone jest głośne czytanie wybranych i proponowanych bajeczek, organizuje spotkania autorskie. Biblioteka w Mokrzyskach współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie wsi aktywnie włączając się w akcje przez nie organizowane.

Zapraszamy do nas zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci, bez ograniczeń wiekowych. Staramy się stale poszerzać naszą ofertę tak, aby każdy mógł znaleźć tu coś dla siebie. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury.