Spotkanie mieszkańców wsi przy wielkanocnym stole

W dniu 27 VI było bardzo wesoło i gwarnie w budynku GOSiR odbyło się spotkanie mieszkańców wsi Mokrzyska przy Wielkanocnym stole.


Inicjatorami tego spotkania byli Pani radna Ewa Chmielarz – Żwawa z mężem, Rada Sołecka, Sołtys Pan Stanisław Pacura z małżonką oraz członkowie
Stowarzyszenia Społeczno kulturalnego wsi Mokrzyska.
Pani radna Ewa wraz z Panem Kamilem Trąba przedstawili zwyczaje i znaczenie Świąt Wielkiej Nocy.
Podczas spotkania zaproszeni goście mogli oglądać wystawę prac,  uczestników warsztatów prowdzonych przez Panią Iwonę Tomasik.
Ponadto na wystawie były prace haftowane wełną, które wykonała członkini stowarzyszenia Pani P. Barbara, obrazy olejne – mieszkańca Jakuba Halika oraz
prace o tematyce sakralnej wykonane techniką szydełkową przez Panią Marię Zych. Pracę cieszyły się dużym zainteresowaniem obecnych. 
Od strony kulinarnej przygotowaniem zajęły się Pani Jadwiga Brzózka oraz Pani Iwona Tomasik.

W dniu 27 VI było bardzo wesoło i gwarnie w budynku GOSiR odbyło się spotkanie mieszkańców wsi Mokrzyska przy Wielkanocnym stole.


Inicjatorami tego spotkania byli Pani radna Ewa Chmielarz – Żwawa z mężem, Rada Sołecka, Sołtys Pan Stanisław Pacura z małżonką oraz członkowie
Stowarzyszenia Społeczno kulturalnego wsi Mokrzyska.
Pani radna Ewa wraz z Panem Kamilem Trąba przedstawili zwyczaje i znaczenie Świąt Wielkiej Nocy.
Podczas spotkania zaproszeni goście mogli oglądać wystawę prac,  uczestników warsztatów prowdzonych przez Panią Iwonę Tomasik.
Ponadto na wystawie były prace haftowane wełną, które wykonała członkini stowarzyszenia Pani P. Barbara, obrazy olejne – mieszkańca Jakuba Halika oraz
prace o tematyce sakralnej wykonane techniką szydełkową przez Panią Marię Zych. Pracę cieszyły się dużym zainteresowaniem obecnych. 
Od strony kulinarnej przygotowaniem zajęły się Pani Jadwiga Brzózka oraz Pani Iwona Tomasik.