Święto Kobiet w Mokrzyskach

Przepięknie  przystrojona sala,  stoły ze śnieżnobiałymi obrusami, na których królowały  patery wyśmienitych  ciast domowego wypieku, napoje, aromatyczny czerwony barszczyk  wraz z  krokietami  oraz 120 pań przybyłych na czwartkowe Święto Kobiet – to oprawa  godna uroczystości wręczenia statuetek Siłaczek.

Jak tradycja każe spotkanie zaczęło się od życzeń złożonych paniom przez zastępcę burmistrza Jerzego Tyrkiela i sołtysa Stanisława Pacurę. Panie w tym roku zamiast zwyczajowych laurek otrzymały śpiewniki pieśni biesiadnych z życzeniami od burmistrza Grzegorza Wawryki. Sołtys Stanisław Pacura wraz ze śpiewnikiem wręczył każdej pani słodki upominek w postaci czekolady.  Nad całością i sprawnym przebiegiem uroczystości czuwały panie z  GOSiR-u, KGW oraz strażacy z OSP Mokrzyska na czele z naczelnikiem dh. Wojciechem Zacharą. Uroczystość zakończono wspólnym śpiewaniem pieśni biesiadnych.

W tym roku, na wniosek sołtysa i rady sołeckiej oraz pań z koła gospodyń burmistrz przyznał statuetki Siłaczek paniom Bogumile Kośmider, Jadwidze Chmielarz, Marcie Marecik i Marii Pacurze.   

Bogumiła Kośmider – przez lata pracowała społecznie na rzecz lokalnej społeczności, aktywnie włączając się w życie mieszkańców Mokrzysk. Zakładała brzeski oddział Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, na rzecz której pracowała i promowała gminę. Pracuje i działa na rzecz  koła gospodyń wiejskich oraz Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego wsi Mokrzyska. Kobieta o niespożytej energii, wzór działaczki społecznej godny naśladowania.

Jadwiga Chmielarz – całe życie zawodowe pracowała w urzędach administracji rządowej i samorządowej. Zawsze pomocna zwykłym ludziom w załatwianiu ich spraw i życiowych problemów. Współinicjatorka i organizatorka, wraz z nieżyjącym już mężem Witoldem, spotkań świąteczno-noworocznych dla seniorów i osób samotnych. Osobiście zaangażowana w podtrzymywanie
i utrwalenie pamięci rodaka płk. Józefa Koczwary. Wspaniale działa na rzecz społeczności lokalnej Mokrzysk.

Marta Marecik –  kobieta o niespożytej energii, dbająca o otoczenie rodzinnej miejscowości. Mama dwanaściorga dzieci. Działa na rzecz jedności rodziny oraz społeczności lokalnej. Wzorowa mama i żona.

Maria Pacura – społeczniczka  z pasją. Aktywnie działa w OSP Mokrzyska pełniąc  obowiązki sekretarz zarządu . Jest inicjatorką powstania żeńskiej drużyny w OSP Mokrzyska, której szefuje na co dzień. Dzięki jej zaangażowaniu i poświęceniu w Mokrzyskach powstała i wspaniale funkcjonuje izba tradycji.