NAUCZYCIELE  „LWOWIACY  I  KRESOWIACY” którzy uczyli w Szkole Podstawowej w Mokrzyskach Zaraz po zakończeniu wojny…