Obwodnica Mokrzysk c.d.

Dzisiaj 10 października 2013 roku miało miejsce wydarzenie które przejdzie do historii Mokrzysk i naszego regionu.
Wprawdzie włodarze różnego szczebla już kilka tygodni temu wyrażali radość z mającej powstać obwodnicy Mokrzysk jednakże ja pamiętając naszą krótką radość przy okazji pierwszego – unieważnionego przetargu tym razem postanowiłem zaczekać z ogłoszeniem tej radosnej dla nas nowiny do czasu zakończenia okresu odwoławczego i spełnienia pozostałych formalności wymaganych prawem . Zakończeniem tego długiego etapu wyłaniania wykonawcy jest zazwyczaj uroczyste podpisanie umowy . I tak oto dzisiaj o godzinie 13 w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie nastąpiło podpisanie tego tak oczekiwanego przez nas dokumentu .

Umowę w obecności wicemarszałka Województwa Małopolskiego Romana Ciepieli podpisali Marta Maj – p.o. dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz Sławomir Cebo – dyrektor Oddziału Budownictwa Inżynieryjnego w Krakowie Skanska S.A w towarzystwie Andrzeja Potępy – starosty brzeskiego, Grzegorza Wawryki – burmistrza Brzeska i mojej skromnej osoby . Nowy odcinek będzie miał długość 4,3 km. 

Dzięki inwestycji coraz większy ruch tranzytowy zostanie przeniesiony poza centrum wsi, co zdecydowanie poprawi komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Pojawią się także możliwości rozwoju stref przemysłowych na północnych rubieżach naszej gminy . Wyprzedziliśmy wiele miast i wsi które starają się o wyprowadzenie uciążliwego ruchu samochodowego poza tereny gęsto zamieszkałe . U nas się to udało .Myślę ,że możemy być już teraz z tego powodu niezwykle szczęśliwi. W imieniu mieszkańców serdecznie dziękuję władzom gminy , powiatu , województwa oraz wszystkim którzy przyczynili się do powstania tej strategicznej inwestycji .

Na pamiątkę tego doniosłego wydarzenia otrzymałem z rąk marszałka Romana Ciepieli pióro którym podpisano ten zmieniający naszą rzeczywistość dokument . Tak na naszych oczach tworzy się historia …