30 lat przedszkola w Mokrzyskach

Mieszkańcy Mokrzysk obchodzą w tym roku 30-lecie istnienia miejscowego Publicznego Przedszkola Parafialnego. Jubileuszowa uroczystość odbyła się w niedzielę, 13 września, w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Rozpoczęła  ją multimedialna prezentacja zatytułowana „30 lat minęło”, po której odprawiona została msza święta dziękczynna koncelebrowana przez księdza dziekana Władysława Pasiuta, księdza prałata Marian Wala i księdza proboszcza Jana Panka. Ostatnim punktem programu było poświęcenie figury patronki przedszkola, błogosławionej Karoliny Kózkówny.

Pierwotnie jubileusz miał być świętowany w czerwcu, jednak epidemia koronawirusa pokrzyżowała organizatorom plany.
Z wiadomych względów niedzielne wydarzenie przebiegało zgodnie z obowiązującymi rygorami. Mieszkańcy Mokrzysk, byli i obecni pracownicy, byli i obecni wychowankowie oraz zaproszeni goście – w tym przedstawiciele brzeskich władz samorządowych – dopisali, więc uroczystość miała należny jej charakter, a wspomnienia przeplatane były z gratulacjami  i planami na przyszłość.

– Publiczne Parafialne Przedszkole p. w. Błog. Karoliny Kózka w Mokrzyskach rozpoczęło funkcjonowanie 1 października 1990 roku. Od tego momentu minęły trzy dekady, podczas których przez mury parafialnego budynku przewinęło się 1115 dzieci, korzystając z bogatej oferty wychowawczej i jakże cenniejszej sfery duchowej, bo nasze przedszkole zgodnie ze statutem opiera swoją działalność na pedagogice chrześcijańskiej służąc wszechstronnemu rozwojowi i wychowaniu swoich podopiecznych. W 1990 roku Mokrzyska od trzech 3 lat pozbawione była jakże potrzebnej placówki wychowawczej, bo stare „państwowe” przedszkole decyzją władz sanitarnych zostało zlikwidowane. Ponieważ istniał parafialny budynek od roku służący jako miejsce katechezy dla dzieci z parafii Mokrzyska, jednocześnie religia powróciła do polskiej szkoły, powstała myśl, aby w tym obiekcie urządzić przedszkole. Inicjatorem i pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był ksiądz Marian Wal, pierwszy i długoletni proboszcz parafii.Ta decyzja i akceptacja parafii okazała się  wspaniałym rozwiązaniem dla każdej strony. Władze samorządowe nie musiały szukać środków i ponosić ciężaru inwestycyjnego nowego budynku Przedszkola. Rodzice mieli na miejscu placówkę wychowawczą i nie musieli dojeżdżać do miasta Brzeska i okolicznych miejscowości oraz zmieniać swoich planów zawodowych. Ponadto 9 osób  znalazło miejsce pracy i był to wtedy namacalny wkład Kościoła w rozwiązywanie nabrzmiałych problemów społecznych w naszej Ojczyźnie – mówił podczas jubileuszowej uroczystości ksiądz proboszcz Jan Panek.

Znaczenie przedszkola w życiu lokalnej społeczności podkreślał burmistrz Tomasz Latocha mówiąc: –  Dzisiejsza uroczystość to wspaniała okazja, aby przypomnieć sobie kolejne lata funkcjonowania przedszkola, które wspaniale wypełniło lukę w sieci placówek oświatowych naszej gminy, tworząc dzieciom wielu kolejnych roczników drugi dom. Przez 30 lat mury tego przedszkola każdego roku opuszczały dzieci doskonale przygotowane do kolejnych etapów swojego życia. Wielu z nich to teraz wartościowi obywatele, którzy już wychowują swoje własne dzieci czerpiąc doświadczenia zapamiętane ze swoich przedszkolnych lat. W tym doniosłym dniu składam wszystkim pracownikom przedszkola wyrazy uznania i wdzięczności za dotychczasowe poświęcenie włożone w wychowanie i edukację  kolejnych pokoleń. Życzę wam, aby każdy zawodowy sukces był źródłem szczerej satysfakcji i stanowił dalszą motywację w pełnieniu tej szczególnej misji. Wielokrotnie udowodniliście, że wykonujecie swoje obowiązki bez względu na niesprzyjające czasem okoliczności, a najlepszym przykładem jest aktualna sytuacja. Za to należy się  najwyższy szacunek.  

Osobne życzenia skierował burmistrz do dzieci: – Jedną z ważnych myśli Janusza Korczaka, wybitnego polskiego pedagoga, były słowa: „Kiedy dzieci się śmieją, śmieje się cały świat”. Bądźcie bez przerwy uśmiechnięci, bo my dorośli, patrząc na wsze roześmiane twarze czujemy się wtedy znacznie lepiej i od Was tę pogodę ducha czerpiemy.      Niech duch błogosławionej świętej Karoliny Kózki towarzyszy Wam każdego dnia i przypomina, że jest Ona patronką czystych serc, takich jak te, które radośnie pulsują w Waszych piersiach.