Zapusty w Mokrzyskach

Gwarno i wesoło było również 23 lutego 2018 roku w budynku GOSiR w Mokrzyskach, gdzie na zaproszenie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego wsi Mokrzyska  spotkały się kobiety z Kół Gospodyń wiejskich  Wokowic, Sterkowca, Jadownik i Mokrzysk.

W spotkaniu Panie gościły: radną p. Ewę Chmielarz – Żwawy z mężem, gospodarza wsi – sołtysa p. Stanisława Pacurę z żoną, prezesa O.S.P. p. Krzysztofa Pacurę z żoną, prezesa Klubu Sportowego Strażak p. Józefa Wodę wraz z żoną,  Dyrektora szkoły w Mokrzyskach panią Alicję Pikulską oraz Tomasza Latochę- Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Brzeskiego.

W trakcie spotkania nastąpiło uroczyste podziękowanie, za pracę na rzecz Stowarzyszenia Społ-Kulturalnego wsi Mokrzyska – Pani Stefani Bryła.
Nowym prezesem Stowarzyszenia została Pani Urszula Halik.

Część rozrywkową przygotowały panie z Mokrzysk p. Maria Góra, p. Maria Pasierb, 
Świetnie bawiły publiczność dowcipami, kawałami.

Od strony kulinarnej przygotowaniem zajęły się członkinie stowarzyszenia.

Organizatorzy pragną bardzo podziękować:
Piekarni Bobowska za pyszne pączki, Pani Jadzi Brzózka – gospodyni GOSiR w Mokrzyskach
oraz pozostałym sponsorom za pomoc.