Piknik Sołecki 2019

Po raz kolejny w Mokrzyskach odbył się  Piknik Sołecki zorganizowany przez:
Sołtys wsi Mokrzyska,
Stowarzyszenie społ. kulturalne wsi Mokrzyska
Ochotnicza straż pożarna, 
Koło Gospodyń Wiejskich
Rada Sołecka

Jako gość specjalny pojawił się Burmistrz miasta Brzeska Tomasz Latocha.