Hala sportowa w Mokrzyskach

Pełną dokumentację obiektu przygotowało biuro projektowe Archimedia z Tarnowa pod kierownictwem inż. Piotra Baki.

W listopadzie uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, a Rada Miasta właśnie zatwierdziła budżet, w którym przewidziano środki na rozpoczęcie budowy.

Zaproponowane wymiary (boisko 20mx40m) wynikają z analizy oczekiwań stawianych przez działające w regionie kluby sportowe, które deklarują chęć wynajmu hali na potrzeby treningów piłkarskich swoich drużyn, a są to: Strażak Mokrzyska, Iskra Szczepanów,Olimpia Bucze oraz Akademia Piłkarska Champions Brzesko – akademia ta na co dzień trenuje na otwartych obiektach Strażaka Mokrzyska, a ćwiczy w niej ponad 150 dzieci z Mokrzysk, Brzeska i okolic.

Budowa sali sportowej będzie etapowana.

W roku 2020 zostaną wykonane fundamenty wraz z izolacjami ? 
Sala będzie posiadać pełnowymiarowe boisko do gry wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i magazynem sprzętu.

Na piętrze antresola z widownią oraz trzy sale lekcyjne. Koszt budowy to ponad 3.000.000 zł.