Chór Bonum Carmen z Tarnowa

Dnia  18 -11-2018 o godzinie 15:00 w sali GOSiR  w  Mokrzyskach  odbył  się Koncert  Chóru,, Bonum Carmen” z Tarnowa 

Organizatorami  tego koncertu byli: Dyrektor Szkoły Podstawowej Pan Marek  Kossoń  i  Prezes  Stowarzyszenia  Społeczno   – Kulturalnego wsi  Mokrzyska  Pani Urszula Halik.         

Chór  ,,Bonum Carmen ‘ dał Koncert pieśni patriotycznych i żołnierskich  z okazji  100 rocznicy  Odzyskania Niepodległości. 
 Bardzo licznie  przybyli  mieszkańcy wsi.    

Dyrygentem chóru była Pani Ewa Pacura  Rutkiewicz  nasza rodaczka.  
Gromkie brawa dla chóru wzruszenie podziękowanie za wspaniały występ